RRcoaching

Sinds oktober 2019 werk ik als zzp-er in mijn eigen bedrijf RRCoaching als Pedagogisch Coach en Adviseur Beleid binnen de kinderopvang.

Na vele jaren te hebben gewerkt als pedagogisch medewerker binnen kindertehuizen en kinderopvang was dit een prachtig moment om mijn ervaringen en inzichten in pedagogisch handelen in te zetten als coach.

Ik heb mijn certificaat behaald als pedagogisch coach en beleidsmedewerker bij Timpaan Onderwijs.

WET IKK: kinderopvang is een vak. 
De pedagogisch medewerkers zijn professionals. Om hen te helpen bij hun dagelijks pedagogisch handelen worden zij vanaf 1 januari 2019 gecoacht.
Doel: het bevorderen van deskundigheid en professionele vaardigheden zodat de kwaliteit van hun werkzaamheden met de kinderen verbetert.

Pedagogisch coachen

Door middel van een gerichte coachingsvraag van de pedagogisch medewerker zal ik een observatie uitvoeren, eventueel met video. In een persoonlijk gesprek worden knelpunten omgezet tot leerpunten. Deze leerpunten vormen het coachingplan waarin de pedagogisch medewerker tot een concreet leerdoel komt.

Ook zal ik adviezen geven ten aanzien van pedagogisch handelen om zo meer bewustwording te creëren en kansen te bieden tot verbetering.

Doordat ik geen deel uitmaak van het team  heb ik een objectieve kijk en voelen pedagogisch medewerkers zich snel veilig in het benoemen van knelpunten in hun pedagogisch handelen.

Advisering Pedagogisch beleid

Samen met u en de pedagogisch medewerkers kan ik het pedagogisch beleidsplan ( her) schrijven en implementeren. Zodanig dat het voldoet aan de inspectie-eisen van de GGD en het voor de pedagogisch medewerkers en ouders een herkenbaar en werkbaar beleidsplan is.